Uitvoeringskader laagvermogen middengolf

Agentschap Telecom wil laagvermogen middengolfvergunninghouders zoveel mogelijk de ruimte geven om hun frequentieruimte optimaal in te zetten. Het uitvoeringskader geeft de randvoorwaarden daarvoor.