Consultatie uitvoeringskader laagvermogen middengolf

Een overzicht van de reacties in verband met uitvoeringskader laagvermogen middengolf na consultatie.