Aanvraagformulier machtiging derden

Gebruik dit formulier als u niet zelf, maar iemand anders een aanvraag voor vergunning frequentieruimte wilt laten indienen, bijvoorbeeld een leverancier. Als een andere partij de aanvraag ook namens u ondertekent, moet u deze partij machtigen om namens u op te treden. Daarvoor is deze machtiging.