Vragenlijst voor bepaling draagkracht voor betalingsregeling of boeteverlaging

Vragenlijst die u moet invullen als u in aanmerking wilt komen voor een betalingsregeling of boeteverlaging bij Agentschap Telecom. Lees voor het invullen de informatie bij Betalingsregeling of boeteverlaging.