Aanvraagformulier inloggegevens verenigingen radiozendamateurs

Met dit formulier kunnen verenigingen, stichtingen en onderwijsinstellingen inloggegevens voor het gebruikersregister aanvragen. In het gebruikersregister kunt u een registratie aanvragen of wijzigen.