Aanvraagformulier exameninstantie worden maritieme examens

Met dit formulier kan een organisatie verzoeken om aangewezen te worden als examinerende instelling voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (basiscertificaat, Marcom A en/of Marcom B) of radiozendamateurs (Full en/of Novice).