Evaluatie LSA Pilot

Dit is het evaluatierapport van de Licensed Shared Access (LSA) pilot. Hierin vindt u onder andere meer informatie over de achtergrond van de pilot, maar ook hoe de pilot verlopen is en welke aanbevelingen worden gedaan voor het verder implementeren van LSA.