140 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanvraagformulier vergunning frequentieruimte lokaal breedbandnetwerk

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor frequentieruimte in de 3,5 GHz-band (lokaal breedbandnetwerk). Voor iedere ...

Formulier | 16-01-2019

Register ruimtevoorwerpen

In de registers ziet u welke ruimtevoorwerpen er geregistreerd zijn.

Publicatie | 16-01-2019

Frequentierechten laagvermogen middengolf

Weergave van de frequentierechten van Nederland die bestemd zijn voor laag vermogen middengolfomroep in de categorie >1 – 100W.

Richtlijn | 10-01-2019

Vergunningenoverzicht Kerktelefonie

Voor kerktelefonie zijn een aantal frequenties gereserveerd. De verleende vergunningen vindt u in het overzicht.

Vergunning | 07-01-2019

Overzicht uitgegeven vergunningen relaisstations en bakenstations radiozendamateurs

Relais- en bakenstations, voorheen onbemande stations, voor als u als zendamateur verbinding maakt met andere amateurstations.

Publicatie | 07-01-2019

Overzicht vergunninghouders landelijke commerciële omroepen

Landelijke commerciële omroepen werken samen in één landelijke multiplex. Hiervoor moeten zij een samenwerkingsovereenkomst ...

Publicatie | 02-01-2019

Minimale eisen continuïteitsplan telecomaanbieders

In dit document staan de minimale eisen waaraan een continuïteitsplan voor telecomaanbieders moet voldoen.

Brochure | 13-12-2018

Aanvraagformulier vergunning voor frequentiegebruik drones

Vergunning aanvragen voor frequentiegebruik bij drones, bijvoorbeeld als u videobeelden wilt versturen

Formulier | 10-12-2018

Melden van incident onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten

Als u onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten valt dan bent u verplicht incidenten onverwijld te melden. Onder ...

Formulier | 10-12-2018

Internetconsultatie laagvermogen middengolf vergunningen

Deze documenten zijn te raadplegen voor de consultatie laagvermogen middengolf vergunning.

Formulier | 10-12-2018