Afmelden calamiteit graafwerkzaamheden

Calamiteit opgelost? Meld hem af bij Agentschap Telecom.

Afmelden calamiteit

Voer hier het KLIC nummer in dat door het Kadaster is verstrekt

Wat is het KVK-nummer van de opdrachtgever/netbeheerder?

Dit order-/storingsnummer is bekend bij de opdrachtgever/netbeheerder

Was het doen van een graafmelding ook mogelijk? *

Was de calamiteit dusdanig ernstig dat niet kon worden gewacht op de informatie van een reguliere graafmelding

Mogelijke oorzaak calamiteit *

Niet in alle gevallen is er een kabel of leidingnet bij een calamiteit betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een dijkdoorbraak, een sinkhole in de rijweg en dergelijke. In die gevallen mag de regel “anders” worden aangevinkt door de melder. De melder is dan wel verplicht om een uitgebreide omschrijving van het incident te geven en daarbij de te verwachten impact op de omgeving te vermelden, zodat een snelle beoordeling door Agentschap Telecom kan plaatsvinden.

Hoe ernstig was de calamiteit *
Ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld *

Omschrijf in maximaal 30 woorden

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *