Agentschap Telecom

Algemene informatie

Agentschap Telecom waarborgt de beschikbaarheid van betrouwbare en moderne telecommunicatie, in en voor Nederland.

Wat leest of regelt u hier?

Agentschap Telecom is zowel uitvoerder als toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie, maar ook bijvoorbeeld van de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten en van de ruimtevaartwetgeving. Op de volgende pagina's leest u meer over deze rollen. Ook vindt u informatie over frequentiemanagement en over types verbindingen. Onze contactgegevens staan vermeld, net als de manier waarop u een klacht indient of waarop u een bezwaarschrift indient.