Agentschap Telecom

Toezicht

De moderne ontwikkelingen maken het mogelijk het elektronisch communicatiedomein te verruimen en te optimaliseren. Om dit in goede banen te leiden is toezicht nodig.

Dat toezicht is in handen van Agentschap Telecom. Een belangrijke missie, waarvoor we de afdeling Toezicht hebben. De afdeling Toezicht heeft de volgende taken:

  • maatschappelijke risico’s beperken;
  • naleving van de regels meten en bevorderen;
  • handhaving en opleggen van sancties;
  • kwetsbare belangen beschermen die aan ons zijn toevertrouwd;
  • goede uitvoering van beleid;
  • onze opdrachtgevers en de maatschappij over onze taken informeren.

Ons werkterrein

Ons toezicht is verdeeld over de volgende werkterreinen:

Toezichtarrangement

De afdeling Toezicht adviseert de minister van Economische Zaken over de mogelijkheden van de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving. Dat doet zij onder andere door deel te nemen aan uitvoerings- en handhaafbaarheidstoetsen. De afdeling analyseert en definieert hoe zij het toezicht vormgeeft en legt dit vast in een toezichtarrangement.

Voordat we een toezichtarrangement opstellen, doen we:

  • een risicoanalyse: hoe groot is de kans op niet-naleving van wetten en regels, wat is het effect van niet-naleving, ook maatschappelijk gezien?
  • een doelgroepanalyse: hoe zit de doelgroep in elkaar en met welke middelen kunnen we die het beste bereiken?
  • een nulmeting en een nalevingsmeting: hoe goed wordt de geformuleerde doelstelling nageleefd?

Hoe gaan we te werk?

Hoe we toezicht houden staat in ons Strategisch toezichtplan. Uiteraard spelen de zes basisprincipes van goed toezicht een belangrijke rol: slagvaardig, selectief, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel. Ook geven we invulling aan Programmatisch handhaven , een belangrijke leidraad voor alle rijksinspecties. Wij houden goed en scherp toezicht, reflecteren op wat we doen en sturen zo nodig ons toezicht bij. Wanneer de regels niet of onvoldoende worden uitgevoerd of nageleefd, zetten wij een mix van middelen in. Afhankelijk van de situatie kan het gaan om voorlichting, stimulering, waarschuwing, naming and shaming (of faming) en sancties. Ons optreden is mild waar het kan en hard waar het moet. Vermoeden we crimineel gedrag of stellen we dat vast, dan schakelen we het Openbaar Ministerie in.