Agentschap Telecom

Programma Telekwetsbaarheid

De samenleving wordt steeds afhankelijker van telecommunicatie. Het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom maakt gebruikers bewust van de risico’s als verbindingen uitvallen.

Gevolgen bij uitval worden groter

Stel, door een stroomstoring zijn ICT-systemen niet meer beschikbaar. Trams en treinen vallen uit. Communicatiesystemen van hulpdiensten zijn moeilijker bereikbaar. Het betalingsverkeer, zoals internetbankieren of pinbetalingen, ligt stil. We gebruiken steeds meer internet, mobiele telefoons en slimme apparaten. ICT- en communicatienetwerken worden met elkaar gekoppeld, waardoor meer mogelijk is geworden. Hierdoor is de afhankelijkheid van telecommunicatie enorm toegenomen en zijn gevolgen bij uitval of storingen groter geworden.

We vertrouwen er als maatschappij op dat telecomdiensten 24/7 beschikbaar zijn. Maar verwachtingen moeten realistisch zijn: storingen kunnen voorkomen, nu en in de toekomst. De gevolgen zijn meestal beperkt, maar een storing kan voor ontregeling zorgen. Dit kan leiden tot economische schade en veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als chemische productielijnen niet meer aangestuurd kunnen worden, het communicatiesysteem van de politie niet werkt of als men de nationale rampenzender niet meer kan ontvangen. Het is van groot belang dat iedereen zich bewust is van de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van telecommunicatie, maar ook dat mensen weten hoe je moet handelen bij storing of uitval van telecomdiensten.

Introductiefilm Telekwetsbaarheid

Doel van het programma Telekwetsbaarheid

Het programma Telekwetsbaarheid wil de maatschappij bewust maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van telecommunicatie en gebruikers advies geven over maatregelen die ze kunnen nemen om weerbaarder te worden.

Aanleiding voor het programma Telekwetsbaarheid

Het programma is in 2015 opgezet naar aanleiding van de ‘Voortgangsrapportage uitwerking visie op telecommunicatie, media en internet’ die eind 2014 door de minister van Economische Zaken is ingediend. Hierin is Agentschap Telecom gevraagd om nader onderzoek te doen naar telekwetsbaarheid, de risico’s voor de samenleving en mogelijke oplossingen hiervoor. Het programma duurt drie jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

Uitvoering van het programma Telekwetsbaarheid

Het programma is gestart met een aantal pilotprojecten binnen belangrijke sectoren, zoals openbaar bestuur en de procesindustrie. Deze projecten zijn gericht op het verzamelen en delen van kennis en het creëren van instrumenten die de weerbaarheid verhogen. Het is goed als bedrijven en instellingen inzicht hebben in welke telecomdiensten zij gebruiken, weten waar risico’s op uitval liggen en wat daar tegen gedaan kan worden. De kennis die met de pilotprojecten wordt opgedaan wordt gedeeld en verspreid binnen de desbetreffende sector. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om een bewustzijnscan te ontwikkelen. Met deze scan kunnen bedrijven en instellingen meten in hoeverre zij zijn voorbereid op een telecomstoring. Zodra de scan en de onderzoeksrapporten klaar zijn, publiceren we die op deze site.