Agentschap Telecom

Programma Telekwetsbaarheid

Stel, er is een stroomstoring, waardoor ICT-systemen niet meer beschikbaar zijn. Trams en treinen vallen uit, bij bedrijven ligt verkoop via internet stil, communicatiesystemen van hulpdiensten zijn moeilijker bereikbaar. We worden in onze samenleving steeds afhankelijker van communicatienetwerken. Het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom maakt gebruikers bewust van de risico’s als verbindingen uitvallen.

We gebruiken steeds meer internet, mobiele telefoons en slimme apparaten. ICT- en communicatienetwerken worden met elkaar gekoppeld, waardoor meer mogelijk is geworden. Hierdoor is de afhankelijkheid van telecomdiensten enorm toegenomen en zijn gevolgen bij uitval of storingen groter geworden.
We vertrouwen er als maatschappij op dat telecomdiensten 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. Maar verwachtingen moeten realistisch zijn: storingen kunnen voorkomen, nu en in de toekomst. De gevolgen zijn meestal beperkt, maar de problemen die een storing met zich meebrengt kunnen ook voor ontregeling zorgen. Dit kan leiden tot economische schade en veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als chemische productielijnen niet meer aangestuurd kunnen worden, het communicatiesysteem van de politie niet werkt of als men de nationale rampenzender niet meer kan ontvangen. Het is van groot belang dat iedereen zich bewust is van de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van ICT-netwerken, maar ook dat mensen weten hoe je daarnaar moet handelen.

Over dit alles gaat het programma Telekwetsbaarheid: de maatschappij bewust maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van ICT-netwerken en gebruikers advies geven over maatregelen die ze kunnen nemen om weerbaarder te worden.

Aanleiding voor het programma Telekwetsbaarheid
Het programma is in 2015 opgezet naar aanleiding van de ‘Voortgangsrapportage uitwerking visie op telecommunicatie, media en internet’ die eind 2014 door de minister van Economische Zaken is ingediend. Hierin is Agentschap Telecom gevraagd om nader onderzoek te doen naar telekwetsbaarheid, de risico’s voor de samenleving en mogelijke oplossingen hiervoor.

Opzet programma
Het programma duurt drie jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. De eerste stappen zijn onder meer een onderzoek naar mogelijke maatschappelijke risico’s van het gebruik van slimme elektriciteitsmeters. Ook wordt een bewustzijnsscan gemaakt. Met deze tool kunnen bedrijven meten in hoeverre zij zijn voorbereid op een telecomstoring. Zodra de scan en de onderzoeksrapporten klaar zijn, publiceren we die op deze site. Ook vullen we de site aan met actuele informatie, voorbeelden en handige tips en tools.