Agentschap Telecom

Agentschap Telecom in Caribisch Nederland

Agentschap Telecom is uitvoerder van en toezichthouder op telecommunicatie voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden, vormen samen Caribisch Nederland). U kunt bij ons terecht voor informatie over welke radioapparatuur u mag gebruiken, machtigingen voor frequentiegebruik, radiozendexamens, invoer van radioapparatuur (douane) en storing op of door radioapparatuur.

Telecommunicatie op de BES-eilanden

Agentschap Telecom geeft uitvoering aan de Wet Telecommunicatievoorzieningen BES en ziet toe op de naleving ervan. Deze wet is gebaseerd op de wetgeving die gold op de Antillen en wijkt daardoor af van de Telecommunicatiewet die in Nederland van kracht is. Van 2010-2016 had Agentschap Telecom de operationele werkzaamheden uitbesteed aan Bureau Telecommunicatie en Post op Curaçao. Per 1 januari 2017 voert het agentschap deze taken zelf uit.

Taken van Agentschap Telecom op de BES-eilanden

Agentschap Telecom heeft op Bonaire een kantoor. Van daaruit beheren we het radiofrequentiespectrum voor alle drie de eilanden door toewijzen van radiofrequenties, monitoring en het uitvoeren van inspecties. U kunt op onze vestiging terecht voor onder andere:

  • Aanvragen van machtigingen voor frequentiegebruik;
  • Inschrijven voor deelname aan een radio-zendexamen;
  • Informatie over welke radioapparatuur u zonder machtiging mag gebruiken en welke niet;
  • Informatie over de invoer van radioapparatuur (douane);
  • Klachten over storing op of door radioapparatuur;
  • Klachten over de kwaliteit in de dienstverlening van telecomaanbieders

Ook kunt u bij ons terecht voor vragen over telecommunicatie, apparatuur, vergoedingen en wetgeving.

Contact

Voor vragen en aanvraagformulieren voor een machtiging kunt u contact opnemen met Agentschap Telecom op Bonaire +(599) 717-3140 of mailen naar bes@agentschaptelecom.nl

Frequentiebeheer op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Agentschap Telecom is niet verantwoordelijk voor het frequentiebeheer op de andere landen in het Koninkrijk. Deze landen hebben eigen instanties die daar voor zorgdragen. Meer informatie hierover vindt u op de contactpagina: Contacten in het Caribisch gebied