Agentschap Telecom

Staat van de Ether

De Staat van de Ether van 2015 is uit. Daarin draait het allereerst om de toegenomen behoefte aan snelheid en capaciteit en de consequenties daarvan voor de telecommunicatie-infrastructuur en –keten. Het document beschrijft een aantal ontwikkelingen die hebben geleid tot de sterk toegenomen vraag en hoe operators omgaan met die tendens.    

Met het toenemende belang van telecommunicatie groeit ook de omvang van de telecommunicatieketen. Het leidde ook tot de komst van nieuwe partijen in de keten: gespecialiseerde partijen aan wie vergunninghouders het aanleggen of onderhouden van telecommunicatievoorzieningen uitbesteden. Van het programmeren van marifoons tot frequentieplanning voor omroepen en het aanleggen van LTE-netwerken. Dit uitbesteden ‘ontzorgt’ de vergunninghouder. Derden kunnen die specialistische expertise bieden waarover deze zelf vaak niet (meer) beschikt. Agentschap Telecom signaleert dat daar een risico in ligt besloten. Het kan leiden tot misverstanden over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Toch is en blijft de vergunninghouder verantwoordelijk voor zijn frequentiegebruik en de naleving van de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.   

Cover Staat van de Ether2015
Cover Staat van de Ether2015

Dat en meer in de Staat van de Ether van 2015.

Reageren?

Om de kwaliteit van de Staat van de Ether in de toekomst te verbeteren, nodigen wij u van harte uit om uw reactie op het document te geven. Daarvoor kunt u onderstaand formulier invullen.

CAPTCHA
Onze webformulieren bevatten een captcha-opdracht. Het beantwoorden van onderstaande vraag helpt voorkomen dat het e-mailadres van het Agentschap Telecom misbruikt wordt voor bijvoorbeeld spam.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Op de website van www.overheid.nl vindt u de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.