Agentschap Telecom

Nationaal Frequentieregister

Het Nationaal Frequentieregister bevat de indeling van het frequentiespectrum volgens het Nationaal Frequentieplan (NFP).

In het NFP zijn bestemmingen en radio-interfaces belangrijke begrippen.

Bestemmingen

Een bestemming is een combinatie van een frequentieband met een radiodienst, bijvoorbeeld ‘Broadcasting service’ of ‘Aeronautical mobile service’. Een frequentieband kan meer bestemmingen hebben, waarmee dus verschillende vormen van gebruik in eenzelfde frequentieband kunnen bestaan. De bestemming omvat verder een omschrijving en het beleid, waarin is vastgelegd hoe de betreffende frequentieruimte wordt toegewezen. De ordening van het frequentiespectrum is in beeld gebracht op de Frequentieposter. Hierop zijn de bekendste Nederlandse frequentietoewijzingen in een oogopslag te zien. Het bestand heeft een hoge resolutie zodat u kunt inzoomen en op posterformaat kunt printen.

Radio-interfaces

Radio-interfaces zijn de voorwaarden aan apparatuur die in een frequentieband mag worden gebruikt. Deze voorwaarden hebben te maken met de bandbreedte, kanaalindeling, het uitgezonden vermogen en de bezettingsgraad. Met deze voorwaarden is de kans groot dat gebruikers storingsvrij kunnen zenden en ontvangen. 

Vergunningen in het register

In bepaalde frequentiebanden vindt u informatie over vergunningen. Het gaat dan vaak om vergunningen die ook gepubliceerd zijn in de Staatscourant. Het betreft vergunningen die verleend zijn via een veiling of een vergelijkende toets, of in een enkel geval een vergunning die bij voorrang verleend is aan een publieke instantie. Dit zijn het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ASTRON.

Meer weten?

Het Nationaal Frequentieregister kunt u via de applicatie aan de rechterkant openen. Meer informatie over het register vindt u bij Vragen en antwoorden frequentieregister. Op enkele van uw vragen vindt u daar vast een antwoord