Agentschap Telecom

Heeft u een klacht over Agentschap Telecom?

Bent u niet tevreden over de manier waarop het agentschap u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Om welke klachten gaat het?

U kunt een klacht indienen als u zich door ons niet correct behandeld voelt of als we in uw ogen iets nagelaten hebben te doen. Uw klacht kan dus alleen betrekking hebben op gedragingen van (medewerkers van) Agentschap Telecom. Als u een klacht heeft, krijgt Agentschap Telecom eerst de kans zelf de klacht af te handelen. Agentschap Telecom behandelt uw klacht volgens de procedure van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht

Voor andere opmerkingen of vragen kunt u elders op onze website terecht. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing van Agentschap Telecom, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking? Bijvoorbeeld over uw vergunning of registratie? Dan kunt u contact met ons opnemen. Heeft u last van een storing, dan kunt u een storingsmelding doorgeven.

Formele procedure bij schriftelijke klacht

U kunt een klacht mondeling of schriftelijk indienen. Bijvoorbeeld via ons digitale klachtenformulier. Alleen voor schriftelijke klachten is er een formele procedure:

  • u krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht;
  • uw klacht wordt behandeld door een medewerker die niet betrokken was bij het onderwerp van de klacht;
  • de klager en de bij de klacht betrokken medewerker krijgen de gelegenheid een toelichting te geven, tenzij u aangeeft dat niet te willen doen.

Een schriftelijke klacht – een klaagschrift - bevat de volgende onderdelen:

  • de aard van de klacht;
  • uw naam- en adresgegevens;
  • de dagtekening;
  • uw handtekening.

Als u uw telefoonnummer vermeldt (niet verplicht), zijn wij beter in staat u om nadere informatie te vragen en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Als u een relatienummer of dossiernummer heeft, kunt u ditook vermelden.

Afhandeling klacht

U kunt er in principe op rekenen dat wij uw klacht uiterlijk binnen zes weken afhandelen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Agentschap Telecom of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

CAPTCHA
Onze webformulieren bevatten een captcha-opdracht. Het beantwoorden van onderstaande vraag helpt voorkomen dat het e-mailadres van het Agentschap Telecom misbruikt wordt voor bijvoorbeeld spam.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Op de website van www.overheid.nl vindt u de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.