Agentschap Telecom

Folders en brochures

Voor het lezen van de PDF-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.

 

Informatieblad Afgekeurde meters.

Uw netbeheerder wil de bij u geplaatste elektriciteits- of gasmeter vervangen omdat deze is afgekeurd.
In dit informatieblad krijgt u meer informatie over het (af)keuren en vervangen van de oude meter.

Uitgave: Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

 

Uitgave: Uitzenden vanuit het buitenland

In deze uitgave vindt u informatie voor radiozendamateurs.

Uitgave: CE-markering

In deze uitgave leest u waar u als fabrikant of importeur op moet letten.

Brochure ´Vergunningsvrije radiotoepassingen´

Deze brochure is momenteel in herduk. Actuele informatie vindt u in de 'Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015'.

Nieuwsbrief ATIS-MMSI

Uitgave: Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan?

Aanbieders van openbare telefonie, internettoegang of netwerken moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de Telecommunicatiewet en de daarbij horende besluiten en regelingen.