Agentschap Telecom

Publicaties

Voor het lezen van de PDF-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.

 

De Staat van de Ether 2016

 

Capaciteit en snelheid bieden ruimte voor innovatie. Maar ieder aanbod creëert nieuwe vraag. Dat zal de druk op het toch al schaarse spectrum verder vergroten.

Bekijk en lees de visie van directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman.

De Staat van de Ether 2015

 

Agentschap Telecom signaleert dat de vraag naar snelheid en capaciteit blijft toenemen. De infrastructuur van de telecommunicatie wordt omvangrijker en complexer.

Bekijk en lees de visie van directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman.

 De Staat van de Ether 2014

 

De centrale boodschap die als rode draad door deze editie van de Staat van de Ether loopt is dat telecommunicatie tegenwoordig onmisbaar is in het dagelijks leven en randvoorwaardelijk voor welzijn, economie en veiligheid.

 

De Staat van de Ether 2013

 

Een oproep tot een maatschappelijke discussie over telekwetsbaarheid en risico-aanvaarding

De Staat van de Ether 2012

 

Over de risico’s van ‘Telekwetsbaarheid’ en mogelijke oplossingen door samenleving en overheid.

De Staat van de Ether 2011

 

De Staat van de Ether is de jaarlijks terugkerende blik op het gebruik van frequentieruimte in Nederland.

De Staat van de Ether 2010

 

De Staat van de Ether is de jaarlijks terugkerende blik op het gebruik van frequentieruimte in Nederland.

De Staat van de Ether 2009

 

De Staat van de Ether is de jaarlijks terugkerende blik op het gebruik van frequentieruimte in Nederland.

Kabelstoorrapport

Rapport onderzoek storing kabeltelevisie

 

De introductie van het gebruik van mobiele toepassingen in de 800 MHz band, die onderdeel vormt van het zogenaamde digitaal dividend, leidt onder bepaalde omstandigheden tot een verstoring van tv-signalen. Dit rapport gaat in op de mate waarin deze storing kan plaatsvinden in het (digitale) televisie aanbod van de kabel.

 

English Reports

Report Analysis of interference to cable television

Report Analysis of interference to cable television

 

The start of use of mobile applications in the 800 MHz band, which forms part of the ‘Digital Dividend’, will cause interference to TV signals under certain conditions. This report examines how much interference may occur when providing digital
television over cable networks.

Report Comparison of UHF measurements with the propagation model of Recommendation ITU-R P.1546

 

This report describes a radio propagation measurement campaign that has been performed along paths between the Netherlands and the United Kingdom.

Radio Noise Measurements; European harmonisation of measurement methods

 

This report describes a novel method for radio noise (RF ambient noise) measurements. The report was created by a co-operation of several Dutch companies and submitted to the International Telecommunication Union (ITU). It was published by the ITU (Report SM.2055) and formed the basis for the ITU recommendation on radio noise measurement methods (Recommendation SM.1753).