Agentschap Telecom

Onderzoeksagenda

Via extern onderzoek signaleert en onderzoekt Agentschap Telecom nieuwe trends, kansen en maatschappelijke risico's. Waar mogelijk publiceren we de resultaten  en informeren we burgers, bedrijven, brancheorganisaties en beleidsfora. Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken die Agentschap Telecom heeft uitgevoerd en onderzoeken die gepland staan.

Lopende onderzoeken

 • Digitalisering van  draadloze microfoons: digitale audio PMSE-toepassingen (Stratix, 2017)
  De beschikbare frequentieruimte voor audio-PMSE-toepassingen, met name voor draadloze microfoons in de UHF-omroepband is flink afgenomen en zal nog verder afnemen. Agentschap Telecom heeft in samenwerking met de belangenbehartiger van de sector (PMSE.nl) in kaart gebracht wat de knelpunten zijn in de spectrumbeschikbaarheid voor draadloze microfoons als in de nabije toekomst de 700 MHz-band wordt bestemd voor mobiel breedbandinternet. Deze knelpunten treden met name op bij grote media-evenementen. Agentschap Telecom laat daarom nader onderzoek uitvoeren door Stratix om zicht te krijgen op welke audio-PMSE-toepassingen kunnen worden gedigitaliseerd. Een belangrijk voordeel die de inzet van digitale microfoons bij grote media-evenementen kan hebben, is de hogere spectrumefficiëntie, die zal bijdragen om de knelpunten van afgenomen spectrumbeschikbaarheid weg te nemen.
 • (Near) Visible Light Communication (of Optical Wireless Communication)
  Internet of Things, Smart Grids, forse toename van mobiel datagebruik, het is slechts een kleine greep uit de technologische trends die zich voordoen. Al deze ontwikkelingen zorgen voor een toename van het spectrumgebruik. Om ervoor te zorgen dat alle toepassingen gebruik kunnen (blijven) maken van de beperkt beschikbare frequentieruimte is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar manieren om het spectrum efficiënt te gebruiken en te ontlasten daar waar mogelijk. En het is van belang om op zowel Europees als mondiaal niveau na te denken over nieuwe manieren om de draadloze communicatie in de toekomst vorm te geven. De doorontwikkeling van Visible Light Communication (VLC) op basis van de huidige technische mogelijkheden is wellicht een manier waarop het spectrum kan worden ontlast. Echter, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van VLC zijn nog niet voldoende in kaart gebracht. Daar wil Agentschap Telecom verandering in brengen via onderzoek.

  Ter voorbereiding op het externe onderzoek heeft Agentschap Telecom op 8 maart 2017 een workshop georganiseerd rond dit thema.

  Bekijk meer informatie over deze workshop:
 • Workshop over Visual Light Communications & Optical Wireless Communication
 • Workshop on Visual Light Communications & Optical Wireless Communication (English version)

Houd deze website in de gaten voor de resultaten van dit onderzoek.

Daarnaast wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd door het programma Telekwetsbaarheid.

Uitgevoerd onderzoek

2016

2015

2014

2012

Informatie voor onderzoeksbureaus

Bent u een onderzoeksbureau en bent u geïnteresseerd om onderzoek voor ons te doen? Voor het extern onderzoek van het Agentschap Telecom is onder Europese regels een marktplaats/dynamisch inkoopsysteem ingericht. Als u over de relevante kennis en ervaring beschikt kunt u zich inschrijven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de onderzoeken die Agentschap Telecom laat uitvoeren? Neem contact met het agentschap op via info@agentschaptelecom.nl

Over de onderzoeksagenda

Met de onderzoeken van de onderzoeksagenda en de publicatie van de uitkomsten agenderen we onderwerpen, die bijdragen aan onze missie, de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in en voor Nederland te waarborgen. De onderzoeken zijn ook bedoeld om maatschappelijk debat aan te zwengelen over kansen, risico's en maatregelen. Het onderzoek kan een interessant aanknopingspunt zijn voor de wetenschap en waar mogelijk het wetenschappelijk discours op gang brengen.

 

De onderzoeken uit de AT-onderzoeksagenda zijn aanvullend en niet in de plaats van inspecties en onderzoeken die gedaan worden in de toezichthoudende rol van het agentschap.