Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren

In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de Inspectieraad vijf concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling 'Aanwijzingen inzake rijksinspecties' in werking waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. Onder andere een Wet op de rijksinspecties en eenduidige afspraken over totstandkoming en verdeling van budgetten kunnen de onafhankelijke positionering van de rijksinspecties nog steviger verankeren.

Op maandag 29 juni 2020 verscheen in de Volkskrant een opinieartikel waarin Jan van den Bos, voorzitter van de Inspectieraad, pleit voor meer onafhankelijkheid van inspecties. Zijn pleidooi volgt op de eerdergenoemde brief die de Inspectieraad in mei stuurde naar de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.