Verlenging reactietermijn Toezichtarrangement Mobiele Communicatie en meetprotocollen

Agentschap Telecom verlengt de termijn om te kunnen reageren op het Toezichtarrangement mobiele communicatie en meetprotocollen voor de zogenaamde Multiband-vergunningen. Reden hiervoor is het verzoek van een mobiele netwerkoperator. De verlenging is eenmalig en loopt tot en met 22 januari 2020.

Het Toezichtarrangement beschrijft – op hoofdlijnen – hoe Agentschap Telecom het toezicht op de vergunningen voor mobiele communicatie uitvoert en welke sancties daarbij gehanteerd kunnen worden. Het Toezichtarrangement en de meetprotocollen werden gelijktijdig met de start van de consultatie van de conceptregelgeving voor de Multibandveiling bekendgemaakt. De documenten zijn nog in concept. Hoewel het agentschap de documenten formeel niet consulteert, stelt het belanghebbenden wel in de gelegenheid hierop te reageren.

Voor meer informatie over het toezichtarrangement en de meetprotocollen, zie de pagina over de Multibandveiling.