Consultatie tijdelijke verdeling van frequentieruimte voor lokale digitale radio-omroep (DAB+)

Op 22 oktober 2019 is de consultatie gestart voor de tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep (DAB+). De uitgifte van vergunningen zal later plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De consultatie betreft:

  • de wijziging van de regeling 'Aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst'
  • de wijziging van de regeling 'Extra vergunningen publieke mediadienst'
  • de wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014
  • de vergunning voor digitale radio-omroep voor lokale publieke omroep
  • de vergunning voor digitale radio-omroep voor commerciële omroep voor laag 6.  

Er kunnen voor 22 allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Aanvraagformulieren

Na de consultatie wordt bekend gemaakt wanneer u een aanvraag kan indienen voor een vergunning voor lokale digitale radio-omroep (laag 6). Voor het aanvragen van een vergunning dient u dan gebruik te maken van een aanvraagformulier. Er is een aanvraagformulier voor de eerste 4 weken en er is een aanvraagformulier voor de periode daarna.
Met het eerste aanvraagformulier kan een commerciële omroep per allotment slechts één capaciteitseenheid aanvragen. Met het andere aanvraagformulier kan een commerciële omroep na 4 weken ook meerdere capaciteitseenheden per allotment aanvragen. Hiervoor is gekozen om aanvragers tijdens de eerste 4 weken een gelijke kans te geven op het verkrijgen van een vergunning.
Een lokale publieke omroep kan alleen een aanvraag indienen voor een allotment of allotments, waarin deze omroep voor tenminste één gemeente een aanwijzing heeft van het Commissariaat voor de Media.

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de concept aanvraagformulieren, dan kunt u dit mailen naar info@agentschaptelecom.nl, onder vermelding van 'concept aanvraagformulier DAB+'. Reacties zijn mogelijk tot 3 december. Wilt u reageren op de concept regeling, de vergunningen en de wijziging van het Nationaal Frequentieplan, dan kunt u dit doen via www.internetconsultatie.nl