Start aanvraagtermijn voor commerciële radio

Op 3 september 2019 start de aanvraagtermijn voor de veilingprocedure van vier FM-kavels voor niet-landelijke commerciële radio met de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio (DAB+). Het gaat om een kavel met 10 Randstadfrequenties (B05), een kavel in Deventer (B28), een kavel in Oldenzaal (B29) en een kavel in Stadskanaal (B34).

Partijen kunnen hun aanvraag uiterlijk 30 september 2019 tot 16.00 uur indienen. Dit kan per aangetekende post of door persoonlijke overhandiging. Als er meerdere geldige aanvragen zijn voor een kavel, gaat Agentschap Telecom de vergunning voor dat kavel veilen.

De vergunningen voor deze kavels lopen op 31 augustus 2022 af. De start van de veiling is gepland medio december 2019.

Lees meer over de veiling FM-vergunningen Randstad, Deventer, Oldenzaal en Stadskanaal en DAB+