Halt aan radioregistraties voor schepen zonder band met Nederland

Nederland wil ervoor zorgen dat schepen die varen met een Nederlandse registratie, ook echt een band met Nederland hebben. Er zijn veel schepen die rondvaren met een Nederlandse registratie voor maritiem frequentiegebruik. Sommige van die schepen hebben geen band met Nederland. Internationale afspraken vergen dat die band er wel moet zijn. Daarom wijzigt de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 met ingang van 1 juli 2019.

Voor het gebruik van marifoons of andere maritieme zendapparatuur is een registratie bij Agentschap Telecom nodig. Agentschap Telecom kent dan Nederlandse radio-identificaties toe, waardoor het schip in het radioverkeer is te herkennen als een Nederlands schip. In geval van calamiteiten moet namelijk direct duidelijk zijn uit welk land een schip en de opvarenden komen. 

Met de gewijzigde regeling worden de eisen voor registratie aangescherpt. Wie zich registreert, moet vanaf 1 juli 2019 zijn band met Nederland kunnen aantonen. Deze band is er bijvoorbeeld als een schip in Nederland teboekgesteld is, of als het schip eigendom is van iemand die is in ingeschreven in de Basisregistratie Personen of van een rechtspersoon met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. De gewijzigde regeling is in lijn met internationale afspraken.