Radio Netwerk Nederland start experiment DAB+

Operator Radio Netwerk Nederland is gestart met een niet-commercieel DAB+ experiment. Het doel is om als operator te experimenteren met een DAB+ netwerk in laag 6 voor niet-landelijke commerciële omroepen.

Hierbij kijkt de operator in het bijzonder hoe de portable indoor dekking bij meerdere lage opstelpunten met laag vermogen kan worden verbeterd. De operator test daarnaast verschillende apparatuur en kijkt naar de kosten van een dergelijk DAB-netwerk. Radio Netwerk Nederland rondt binnen 8 weken het experiment af, zoals is bepaald in de vergunning.

Eerder, in 2016 en in 2017, is gelegenheid geboden aan onder meer lokale omroepen om te testen met DAB+ in laag 6. Deze mogelijkheid was beschikbaar tot uiterlijk 1 januari 2018.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekijkt samen met de radiosector onder welke voorwaarden uitgifte van DAB+ laag 6 mogelijk is. Voorbereidingen voor deze uitgifte zijn al in gang gezet door Agentschap Telecom.