Agentschap Telecom toezichthouder digitale weerbaarheid

Op 9 november 2018 is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) van kracht geworden. Die wet zorgt ervoor dat de digitale weerbaarheid van Nederland groter wordt. Ook verkleint de wet de gevolgen van cyberincidenten. Nederland wordt digitaal veiliger. Agentschap Telecom is een van de toezichthouders op de Wbni. Wij houden toezicht op bedrijven uit de energiesector, bedrijven die de digitale infrastructuur verzorgen, onlinemarktplaatsen, onlinezoekmachines en cloudcomputerdiensten.

Voor wie

Bedrijven die actief zijn in de energiesector of in de digitale infrastructuur en onder toezicht staan, zijn daarover geïnformeerd door het ministerie van Economische Zaken en klimaat. Voor de digitale dienstverleners geldt dat zij zelf kunnen beoordelen of de wet op hen van toepassing is. Dat kan aan de hand van een compacte checklist op de website van Agentschap Telecom.

Zorg- en meldplicht

Agentschap Telecom houdt toezicht op de zorgplicht en meldplicht. Zorgplicht betekent dat organisaties passende maatregelen moeten treffen om cyberincidenten te voorkomen. De meldplicht betekent dat als er onverhoopt toch iets mis gaat, bedrijven dit zo snel mogelijk moeten melden bij het agentschap.

Bij organisaties in de energiesector en in de digitale infrastructuur vinden regelmatig inspecties plaats. Ook als er nog geen sprake is van een incident. We kijken dan naar het complete risicomanagementproces en de passende maatregelen die die organisatie heeft getroffen. Bij digitale dienstverleners vinden inspecties plaats op basis van signalen en incidenten. Zo helpen zij ervoor te zorgen dat Nederland veilig verbonden blijft.