Veiling voor radiokavel Randstad (B05)

Agentschap Telecom heeft de aanvragen beoordeeld voor de vergunningen voor twee kavels voor niet-landelijke commerciële radio, met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep. Het gaat om de kavels in de Randstad (B05) en Leusden (B36). Omdat voor de kavel B05 meerdere aanvragen aan alle eisen van de veilingregeling voldoen, gaat Agentschap Telecom de vergunning veilen. Voor B36 voldeed één aanvraag aan alle eisen van de veilingregeling, deze vergunning is om niet verleend.

De veiling voor kavel B05 start op 25 juni 2018 om 10.00 uur. De veiling vindt via internet plaats. Kijk voor meer informatie op de pagina over veilingen.

Stichting Radio Continu heeft de vergunning voor de kavel B36 verkregen en de bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 8A. Deze vergunningen lopen tot en met 31 augustus 2022.