Zonder stroom ook geen telecommunicatie

Nederlandse huishoudens zijn onvoldoende voorbereid op uitval van telecommunicatie als gevolg van stroomstoringen. Dat blijkt uit onderzoek van Agentschap Telecom. De samenleving is zich nauwelijks bewust van de effecten van uitval, terwijl die afhankelijkheid de afgelopen jaren is toegenomen. Nederlanders vinden het niet nodig diensten of apparatuur aan te schaffen waarmee telecommunicatiediensten ook tijdens een stroomstoring gebruikt kunnen worden. De gemiddelde duur en frequentie van een storing wordt daarvoor als te beperkt ervaren.

Gevolgen uitval telecommunicatie

De resultaten laten zien dat Nederlanders zich nauwelijks bewust zijn van de kans op uitval van telecommunicatie en de consequenties ervan. Dit terwijl de gevolgen toch hinderlijk en zelfs ernstig kunnen zijn. Dat geldt voor consumenten, maar zeker ook voor bedrijven aan huis. Naast het feit dat het opladen van mobiele telefoons dan niet meer mogelijk is, kunnen ook administratiesystemen, betalingsverkeer of beveiligingssystemen uitvallen.  

Adviezen bij uitval

Agentschap Telecom heeft samen met brancheverenigingen PZO en ZZP Nederland adviezen ontwikkeld om bedrijven aan huis voor te bereiden op stroomuitval. Deze geven inzicht in de  consequenties van stroomuitval en adviseren over voorzorgsmaatregelen en oplossingen.

Het onderzoek naar de gevolgen van stroomuitval op telecommunicatie vond plaats in het kader van het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom. Dit programma wil de  samenleving bewust maken van de afhankelijkheid van telecommunicatie en weerbaarder maken door handelingsperspectief te bieden. Het onderzoek is uitgevoerd door Stratix, in samenwerking met de website Tweakers.net. De enquête die op dit online platform werd gepubliceerd leverde 2200 ingevulde enquêteformulieren op.