Tijdelijke stop voor wijzigingsverzoeken vergunningen niet-landelijke commerciële omroep (B-kavels)

Vanaf 1 februari 2018 worden wijzigingsverzoeken voor alle vergunningen van niet-landelijke commerciële vergunninghouders (B-kavels) voor een bepaalde periode aangehouden.

De tijdelijke stop is noodzakelijk voor het vaststellen en bevriezen van het demografisch bereik in verband met de geplande veiling van de vergunningen voor kavels B05 en B36 in het tweede kwartaal van 2018.

Na de toelating van deelnemers aan de geplande veiling worden ingediende wijzigingsverzoeken weer op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor vergunninghouders van B-kavels die toegelaten zijn tot de veiling zal de stand-stillperiode gedurende de veiling ook van kracht kunnen zijn tot aan verlening van de betreffende vergunningen.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Spectrummanagement-Media.

Consultatie veiling van de kavels B05 en B36

Tot 28 januari kunt u nog reageren op het (ontwerp-)Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36.