Start aanvraagtermijn voor commerciële radio

Op 28 februari 2018 is de aanvraagtermijn gestart voor de vergunningen voor twee kavels voor niet-landelijke commerciële radio. Het gaat om een kavel met 10 Randstadfrequenties (B05) en een kavel in Leusden (B36) met de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio (DAB+). Partijen kunnen hun aanvraag indienen tot uiterlijk 27 maart 2018 tot 16.00 uur.

Dit kan per aangetekende post of door persoonlijke overhandiging. Als er meerdere geldige aanvragen zijn voor een kavel, gaat Agentschap Telecom de vergunning voor dat kavel veilen.

De vergunningen voor de kavels B05 en B36 lopen op 31 augustus 2022 af. De start van de veiling is gepland medio juni 2018.

Lees meer over de veiling FM-vergunningen Randstad en Leusden en DAB+