Vergunningen laagvermogen middengolf lopen af op 10 mei 2019

In 2016 is Agentschap Telecom een pilot gestart met de uitgifte van vergunningen voor laagvermogen middengolf. In het Uitvoeringsbesluit laagvermogen middengolfbeleid is aangegeven dat twee jaar na invoering van dit besluit een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie is nu afgerond.

Nieuwe verdeling

Bij de start van de pilot is besloten dat alle vergunningen op 10 mei 2019 aflopen. Vanwege de grote interesse is Agentschap Telecom (AT) van plan om door te gaan met de uitgifte van vergunningen voor laagvermogen middengolf. Zodra er meer bekend is over de nieuwe verdeling, kunt u hierover lezen op onze website.

Ten behoeve van de nieuwe verdeling wordt een wijziging van een regeling  voorbereid door AT in samenspraak met het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst.) Binnenkort zal deze wijziging worden geconsulteerd. Daarnaast komt er ook een nieuw uitvoeringsbesluit. Ook op het concept van dit besluit kunt u binnenkort reageren. Houdt u ook hiervoor onze website in de gaten.

Enquête

Een onderdeel van de evaluatie is een enquête die gehouden is onder de huidige vergunninghouders en overige geïnteresseerden. Bekijk de uitkomsten van deze enquête.