Agentschap Telecom

Uitspraken rechtbank Rotterdam over regiogerichtheidseis niet-landelijke FM

18 augustus, 2017

Houders van een vergunning voor niet-landelijke radio-omroep dienen een regiogerichte programmering te verzorgen. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek zijn vijf vergunningen gecontroleerd waarop het programma RadioNL werd uitgezonden. Voor die vergunningen geldt een regiogerichtheidspercentage van 64-68%. Uit onderzoek van Agentschap Telecom is gebleken dat met deze vergunningen een regiogerichtheidspercentage van 8-15% werd gehaald. Vanwege deze overtredingen heeft Agentschap Telecom de vergunninghouder door middel van een last onder dwangsom (LOD) verplicht om de regiogerichtheidseis na te komen. Dit besluit is door RadioNL voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft in een voorlopige oordeel (voorlopige voorziening) geoordeeld dat er sprake is van een overtreding van de regiogerichtheidseis en dat Agentschap Telecom hierom terecht handhavend heeft opgetreden.

De niet-landelijke FM-vergunningen zijn per 1 september 2017 voor een periode van vijf jaar verlengd, onder de voorwaarde dat de bestaande regiogerichtheidseis wordt nageleefd. Bij de verlenging is bepaald dat de vergunninghouders een administratie moeten bijhouden, waaruit blijkt dat de regiogerichtheidseis ten minste wordt gehaald. De rechtbank oordeelt dat deze verplichting niet onevenredig is. De reden hiervoor is dat de vergunninghouders al verplicht waren om de programmering zo in te richten, dat deze voldoet aan de regiogerichtheidseis. De uitspraak van de rechtbank heeft tot gevolg dat de vergunninghouders vanaf 1 september 2017, conform de verlengingsvoorwaarden, een administratie moeten bijhouden waaruit blijkt dat de regiogerichtheidseis wordt gehaald.

Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de vaststelling van de omvang van de regio door het agentschap juist is. De omvang van de regio is van belang om vast te stellen of onderdelen van het programma betrekking hebben op de regio en dus of er wordt voldaan aan de regiogerichtheidseis.

De uitspraken van de rechtbank Rotterdam zijn via de volgende link te openen:

Uitspraak last onder dwangsom RadioNL: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:6334

Uitspraak administratieplicht regiogerichtheidseis: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:6330