Agentschap Telecom

Regiogerichtheidseis wordt bij een veiling gemoderniseerd

17 augustus, 2017

Niet-landelijke commerciële oproepen kunnen hun huidige vergunning laten intrekken. De ingetrokken vergunningen worden door middel van een veiling opnieuw uitgegeven. De regiogerichtheidseis voor deze nieuwe vergunningen wordt teruggebracht naar 10%. Alleen bij een veiling kan de regiogerichtheidseis worden gemoderniseerd.

Intrekken huidige vergunning

Vergunninghouders die niet langer kunnen of willen voldoen aan het huidige percentage regiogerichtheid kunnen hun vergunning laten intrekken. Het agentschap zal deze vergunningen door middel van een veiling opnieuw aan de markt aanbieden. De regiogerichtheidseis voor deze vergunningen wordt conform de regeling ‘aanwijzing en gebruik frequentiesruimte commerciële radio-omroep 2003 ‘ teruggebracht naar 10%. De nieuwe vergunninghouder krijgt daarmee meer vrijheid in de keuze van zijn programmering. Ook kunnen zij hun programmering eenvoudiger aanpassen als de luisteraar hierom vraagt.

Vanuit de sector is gevraagd of vergunninghouders die hun vergunning willen laten intrekken, hun huidige vergunning mogen blijven gebruiken tot het moment van uitgifte na de veiling. Op deze manier blijft de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Het agentschap heeft de sector laten weten hiermee in te stemmen onder de voorwaarde van blijvende naleving van de geldende vergunningsvoorwaarden.

Formulier

Vergunninghouders die hun huidige vergunning willen laten intrekken dienen het formulier in te vullen.  Aan de vergunninghouders wordt gevraagd om het formulier in te vullen, uit te printen en per post terug te sturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

Vergunninghouders van niet-landelijke commerciële omroep (of FM/DAB)-vergunningen moeten aan een percentage regiogerichtheid voldoen. Ze zijn hierbij verplicht om hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio. In de huidige vergunningen zijn  de percentages regiogerichtheid opgenomen waaraan de programmering moet voldoen. De vergunninghouders hebben deze percentages zelf aangegeven in de vergelijkende toetsen in 2003 en 2007. Bij de verlenging van de vergunningen zijn deze percentages opnieuw ongewijzigd opgenomen in de vergunningen die gaan gelden na 1 september 2017.