Agentschap Telecom

1 januari 2018 einddatum experimenten lokale DAB+ laag

6 december, 2017

Ter voorbereiding van de uitgifte van de lokale DAB+ laag konden er lokale DAB+ experimenten worden uitgevoerd. Sinds juni 2016 zijn hiervoor meer dan 30 experimenteervergunningen verleend, waarvan voor een aantal experimenten het nodig bleek om het in een verlengde periode af te ronden. Naar hun aard zijn experimenteervergunningen tijdelijk. De einddatum tot wanneer de experimenteervergunningen voor de lokale DAB+ laag inclusief verlenging maximaal lopen, is 1 januari 2018.

Na 1 januari 2018 zullen de resultaten van de plaatsgevonden experimenten worden verwerkt en op een daartoe geschikt moment worden gedeeld met de sector. Daarna zal bezien worden op welke wijze de lokale DAB+ laag kan worden toegewezen. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de verkenning ten aanzien van alternatieve oplossingen voor de indeling van het digitale spectrum.