Agentschap Telecom

Agentschap Telecom verleent drie vergunningen voor ruimtevaartactiviteiten

1 april, 2016

Op 31 maart heeft Agentschap Telecom aan ISIS BV, TU Delft en Stichting AMSAT-NL vergunningen verleend in het kader van de Wet ruimtevaartactiviteiten. Met deze vergunningen mogen de drie Nederlandse organisaties vanuit Nederland ruimtevaartactiviteiten verrichten voor hun ongeleide (kleine) satellieten.  

Uitbreiding van de wet
Op 1 juli 2015 trad de uitbreiding van de Wet ruimtevaartactiviteiten voor het beheren van ongeleide satellieten in werking. Voor ISIS BV, TU Delft en Stichting AMSAT-NL betekent dit zij vanaf 1 april 2016 moeten beschikken over een vergunning om ruimtevaartactiviteiten vanuit Nederland voor hun ongeleide (kleine) satellieten te mogen verrichten.

Een belangrijk onderdeel van het vergunningverleningsproces is het auditen van de vergunningaanvragers. Uit de auditrapporten van Agentschap Telecom blijkt dat deze drie Nederlandse organisaties voldoen aan de financiƫle, verzekeringstechnische en ruimtevaarttechnische eisen die in de wet zijn gesteld.

Belangstelling
In Nederland neemt het belang van kleine satellieten toe. Deze satellieten zijn relatief goedkoop en kunnen relatief gemakkelijk en snel gebouwd en gelanceerd worden. De verwachting is dat het aantal ongeleide satelliettoepassingen vanuit Nederland de komende jaren zal toenemen.

Agentschap Telecom houdt namens de minister van Economische ZakenĀ toezicht op de naleving van de Wet ruimtevaartactiviteiten. Daarnaast kan via het agentschap een vergunning worden aangevraagd.