Agentschap Telecom

Agentschap Telecom brengt zorgvuldig frequentiegebruik onder de aandacht

19 april, 2016

Brzo-bedrijven lijken zich redelijk tot goed bewust van het belang van zorgvuldig frequentiegebruik. Dit blijkt uit een onderzoek dat Agentschap Telecom tussen mei 2014 en juli 2015 in de regio Rijnmond heeft uitgevoerd. Het agentschap constateert ook dat het merendeel van de onderzochte bedrijven niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet of illegaal gebruik maakten van frequenties. Dit kan leiden tot onverwachte storingen of uitval van radiozendapparatuur.

Verschil

Brzo-bedrijven vallen onder het Besluit risico zware ongevallen en hebben vaak grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag. Zorgvuldig frequentiegebruik door Brzo-bedrijven is belangrijk. Een storing op radiozendapparatuur kan grote economische, maatschappelijke of fysieke impact hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat er een verschil zit tussen hoe Brzo-bedrijven denken hun frequentiegebruik te hebben geregeld en hoe dit feitelijk is geregeld. Ook blijkt dat de onderzochte bedrijven zich onvoldoende bewust zijn van de eindverantwoordelijkheid die zijzelf hebben om de vergunningsvoorwaarden na te leven.

Bewustzijn vergroten

In de meeste gevallen hebben de onderzochte bedrijven de technische kennis over de aanleg en het onderzoek van radiozendapparatuur uitbesteed. Hierdoor zijn bedrijven in een zeker mate afhankelijk van hun leverancier/installateur geworden. Peter Spijkerman (directeur-hoofdinspecteur): "Met het openbaar maken van deze onderzoeksresultaten in de regio Rijnmond willen wij bij de Brzo-branche en hun leveranciers het bewustzijn vergroten van het belang van  zorgvuldig frequentiegebruik. De Brzo-bedrijven zijn verantwoordelijk om de vergunningsvoorwaarden na te leven. De leveranciers hebben een verantwoordelijk om hun klanten goed te bedienen."

Vergroten kennisniveau

Het agentschap gaat met de betrokkenen in gesprek over mogelijke verbeterpunten. Door het maken van afspraken met bedrijven en tussenpersonen wil het agentschap hun kennisniveau vergroten. Met het openbaar maken van dit onderzoek en het vervolgtraject wil het agentschap een bijdrage leveren aan de verbetering van risicobeheersing binnen deze sector.