Agentschap Telecom

WRC 2015 levert mooie resultaten op

Een maand lang met zo’n drieduizend afgevaardigden vergaderen over internationale frequentievraagstukken.  De World Radiocommunication Conference (WRC) 2015 in Genève voelde voor de Nederlandse delegatie, waaronder zes medewerkers van Agentschap Telecom, als een marathon. 

De vergaderingen gingen net zolang door totdat de deelnemende landen overeenstemming hadden bereikt.  Uiteindelijk wisten zij goede afspraken te maken over  de bestemming van frequenties voor bijvoorbeeld mobiele telefonie en satellietcommunicatie.

Politiek

Jaren van voorbereiding in allerlei internationale regio- en themagroepen gingen eraan vooraf. Op het moment suprême tijdens de plenaire vergadering merkten de drie geïnterviewde specialisten van het agentschap dat de WRC niet puur een ‘ technische conferentie’ is, zoals wel eens wordt beweerd. Buurlanden zijn het niet altijd met elkaar eens en er moet flink met elkaar worden onderhandeld om over een agendapunt overeenstemming te bereiken.

Drie van de zes aanwezige specialisten die aanwezig waren op de WRC. Van links naar rechts: Aljo van Dijken, Gerlof Osinga en Jaap Steenge

Succes voor Nederland

Nederland heeft de onderstaande concrete resultaten geboekt.

  • Mobiel breedband krijgt wereldwijd meer ruimte in de ether: onder andere de 700 MHz-band waar vroeger televisie in zat, staat nu ook open voor mobiele communicatie. Dat de afspraak op wereldniveau is gemaakt, is belangrijk om mobiele apparatuur goedkoper te produceren: de apparaten kunnen immers overal in dezelfde band werken.
  • Openbare orde en veiligheid krijgt extra ruimte in de band. Belangrijk vooral om toenemend terrorisme te bestrijden. Politie, brandweer, ambulance en rampen- en terrorismebestrijding organisaties kunnen deze extra frequenties ook gebruiken.
  • Global Flight Tracking het systeem dat vliegtuigen overal en altijd kan volgen, is deels gelukt. Agentschap Telecom heeft zich sterk gemaakt voor dit onderwerp. Er is wel frequentieruimte aangewezen voor dit systeem ‘maar experts kijken eerst nog kritisch naar de veiligheidseisen’, aldus Gerlof Osinga van het agentschap. In het tweede kwartaal van 2016 wordt begonnen om 74 satellieten te lanceren. Deze helpen de plaats van vliegtuigen in het luchtruim te bepalen.
  • Nederland stelde tijdens de WRC voor om nieuwe frequentieruimte te zoeken voor kleine satellieten met kortdurende missies. Soms zijn deze satellieten niet groter dan een melkpak. Het betreft een sterk groeiende  industrie, met deels commerciële toepassingen. Nederland heeft dit punt op de volgende WRC in 2019 op de agenda gekregen, in plaats van het oorspronkelijk geplande 2023.
  • Het belang van draadloze microfoons is door de WRC erkend en wordt nu verder uitgewerkt.

Medewerkers van het agentschap kijken de komende periode naar de gevolgen van al deze voornemens. Mogelijk moet de wet- en regelgeving voor in Nederland worden aangepast. Dat gebeurt in overleg met de beleidscollega’s van het ministerie van Economische Zaken. De komende jaren tot aan de volgende WRC in 2019, wordt in internationale werkgroepen onder meer hard gewerkt aan 5G. Lees hierover meer in het artikel over 5G.