Agentschap Telecom

Agentschap Telecom krijgt er een nieuwe taak bij: controle van weeg- en meetinstrumenten

Als we een kilo appels halen op de markt, krijgen we dan ook een kilo? En wie garandeert ons dat twintig liter getankte benzine bij de pomp ook daadwerkelijk twintig liter is? Voor de consument is dit lastig te controleren. Per 1 januari 2016 gaat Agentschap Telecom toezien op de naleving van de Metrologie- en Waarborgwet. Onze inspecteurs controleren of weeginstrumenten aan diverse formele en meettechnische eisen voldoen.

De regels voor onder andere weegschalen, meters en benzinepompen liggen vast in de Metrologiewet. De Metrologiewet is ervoor om te zorgen dat juist en nauwkeurig kan worden gemeten met meetinstrumenten die dagelijks worden gebruikt. De regels voor goud, zilver en platina liggen vast in de Waarborgwet. De Waarborgwet beschermt ondernemers tegen oneerlijke  concurrentie en beschermt de consument tegen bedrog.

Erkenning

De naleving van beide wetten werd tot nog toe gecontroleerd door Verispect, een onderdeel van TNO Bedrijven. Maar omdat de overheid inmiddels vindt dat de bescherming van dit soort consumentenbelangen een overheidstaak is, houdt Agentschap Telecom vanaf 1 januari toezicht op de Metrologie- en Waarborgwet. De meeste van de ruim dertig medewerkers van Verispect komen in dienst van het agentschap. ‘En daar zijn ze erg blij mee’, zegt Phil Hopkins. Hij is als projectleider verantwoordelijk voor een soepele overgang van Verispect naar AT. Het agentschap is blij met deze nieuwe taak. ‘We zien het als een erkenning voor ons werk richting de consument.‘ 

Phil Hopkins: 'Het agentschap is blij met deze nieuwe taak. ‘We zien het als een erkenning voor ons werk richting de consument.‘

 

Het is logisch dat Verispect bij Agentschap Telecom wordt ondergebracht en niet bij een van de andere toezichthouders. Hopkins: ‘Agentschap Telecom voert al veel controles uit voor de consument. Daarnaast is er een technische link. Metrologie is een discipline op zich, maar veel meetapparatuur maakt gebruik van elektronica en draadloze verbindingen. Wij zijn de toezichthouders op alles wat met telecom te maken heeft. Je ziet dat steeds meer apparaten met elkaar verbonden zijn via telecommunicatie-toepassingen.’

Metaalhandel

Naast het toezicht op de Metrologie- en Waarborgwet komen er nog twee taken mee van Verispect: de naleving van de registratie- en legitimatieplicht van metaalhandelaren en de controle op de Kijkwijzer. Wat dat laatste betreft: Agentschap Telecom ziet voortaan ook toe op de naleving van leeftijdsgrenzen voor films en games. Een bioscoop mag bijvoorbeeld geen kaartjes verkopen aan jongeren onder de zestien als een film bedoeld is voor zestien-plus. En datzelfde geldt ook voor de verkoop van games: de verkoper moet zich houden aan de vastgestelde leeftijdsgrens.  De controle in de metaalhandel richt zich op de administratie van metaalhandelaren. We kennen allemaal de verhalen over koperdiefstal omdat koper zo’n schaars en daarom gewild en prijzig product is. De diefstal veroorzaakt schade, dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom zijn maatregelen getroffen, waarvan invoering van de registratie- en legitimatieplicht er één is.

Overigens gaat het agentschap door op de vertrouwde voet van Verispect. Hopkins: ‘Dezelfde mensen blijven in dienst, de manier van werken blijft vooralsnog ongewijzigd. Kortom: de consument kan op ons vertrouwen.’