Agentschap Telecom

Evenementen

Voor kleine en grote evenementen kunt u allerlei toepassingen nodig hebben die gebruikmaken van frequentieruimte. Denkt u aan portofoons en intercom-, video- en audioverbindingen voor zowel korte als langere afstanden.

Voor frequentiegebruik met een beperkt bereik en een laag zendvermogen heeft u geen vergunning nodig. Denk dan aan Low Power Devices of aan Short Range Devices. In de brochure Vergunningvrije radiotoepassingen leest u welke frequentieruimte u zonder vergunning mag gebruiken. Ook leest u welke voorwaarden er aan het vergunningvrije gebruik zijn verbonden.

Eenmalige vergunning en seizoensvergunning

Voor specifiek frequentiegebruik tijdens evenementen heeft u  een vergunning nodig. Een evenementenvergunning krijgt u in principe voor de duur van één evenement. Maar u kunt ook een seizoensvergunning aanvragen. Die geldt voor twee of meer evenementen op dezelfde locatie. Een seizoensvergunning is een seizoen geldig, met een maximum van een kalenderjaar. Met een seizoensvergunning bent u goedkoper uit dan met afzonderlijke vergunningen bij elkaar opgeteld. De tarieven vindt u hier.

Vergunning aanvragen

Het verlenen van een vergunning voor specifiek frequentiegebruik tijdens een evenement is maatwerk. De doorlooptijd verschilt daarom per aanvraag. Bij complexere aanvragen kan het een aantal weken duren. Bovendien is het in de grensstreek voor sommige toepassingen nodig om frequenties internationaal te coördineren. Ook in dat geval kan de aanvraagprocedure langer duren. Stuur uw aanvraag daarom zo snel mogelijk naar Agentschap Telecom, uiterlijk tien werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. Het aanvraagformulier vindt u rechts op deze pagina.

Toezicht bij evenementen

Bij evenementen houdt Agentschap Telecom toezicht op de vele verschillende gebruikers van het spectrum. Daarover leest u hier meer.